Πολιτική Απορρήτου

 Στα πλαίσια της υψηλής ποιότητας των υπηρεσιών που σας παρέχουμε σας ενημερώνουμε ότι τα στοιχεία σας κατά την επικοινωνία μας χρησιμοποιούνται μόνο στα πλαίσια της συνεργασίας μας και δεν προτιθέμεθα να τα ανακοινώσουμε ή δημοσιεύσουμε για κανένα άλλο Τα προσωπικά δεδομένα των χρηστών, που αποστέλλονται ηλεκτρονικά στο διαδικτυακό τόπο παραμένουν απόρρητα και δεν διαβιβάζονται ούτε κοινοποιούνται σε τρίτους.